Kata Tugas Dalam Pendidikan Islam

BIL
KATA TUGAS DAN PENERANGANNYA
01
Bariskan ayat... 

Memerlukan jawapan yang tepat seperti dalam al-Qur'an.
02
Sambungkan ayat...

Memerlukan jawapan yang tepat berdasarkan ayat.
03  
Susun ayat... 

Memerlukan jawapan yang tepat seperti dalam al-Qur'an.
04
Terangkan...    

Memerlukan jawapan yang berbentuk keterangan lanjut.
05
 Huraikan...        

Memerlukan jawapan yang berdasarkan isi penting dalam sesuatu tajuk.
06
Jelaskan...    

Memerlukan jawapan yang panjang.
07
Nyatakan... 

Memerlukan jawapan yang tepat.
08
Kemukakan hujah... 

Memerlukan pandangan dan alasan.
09
Beri pandangan anda... 

Calon perlu membuat analisis
10
Bandingkan... 

Perlu memberi perbandingan samada berupa persamaan atau perbezaan.
11
Bezakan...     

Memerlukan jawapan yang ada perbezaan sahaja
12
Cadangkan….        

Calon perlu mengemukakan pandangan.
13
Apakah...  

Calon perlu memberikan maklumat ringkas.
14
Bagaimanakah...     

Memerlukan jawapan yang menjelaskan cara.
15 
Tuliskan catatan ringkas..  
Memerlukan jawapan yang mengandungi beberapa isi.
16
Sejauh manakah…… 

Calon perlu menerangkan dengan panjang lebar.
17
Mengapakah…..

Calon perlu menjelaskan sebab musabab.

0 comments:

Post a Comment

 
Powered By Blogger | Reka Cipta iEn © 2008 | Resolution: 1024x768px | Best View: Firefox | Top