ORANG BERIMAN KEKASIH ALLAH

Latihan

1. Berikan pengertian wali?

2. Bezakan wali Allah dengan Rasul

3. Sebutkan ancaman Allah terhadap orang yang memerangi wali Allah

4. Berikan pemgertian sifat mahmudah dan contohnya

5. Terangkan tiga cara menjadi orang soleh

6. Senaraikan amalan-amalan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah

7. Sebutkan amalan-amalan sunat yang boleh menyuburkan kasih sayang sesama insan

8. Jelaskan pengertian ibadah nawafil

9. Bagaimanakah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah

10. Terangkan kelebihan orang-orang yang melakukan ibadah nawafil

11. Terangkan pengajaran hadis di atas

0 comments:

Post a Comment

 
Powered By Blogger | Reka Cipta iEn © 2008 | Resolution: 1024x768px | Best View: Firefox | Top