Keliru Ilmu dengan Pengetahuan Sedia Ada

Set induksi dan soal jawab dengan pelajar kerap kali akan bertemu dengan jawapan-jawapan pelajar yang didasarkan dengan pengetahuan yang sedia ada mereka.

Antara perkara yang sering menjadi kekeliruan pelajar Tingkatan 4 dan 5 ialah :-

i. Hukuman kepada penzina
- disulah

ii. perkara yang dilakukan semasa aqiqah
- Cukur Jambul

iii. amalan bertimbang semasa aqiqah
- timbang ibubapa atau timbang anak

iv. Istilah Qisas dan ketulahan
-   hukuman bagi mereka yang telah melakukan kejahatan kepada orang lain.

v. cara menyelesaikan isteri yang nusyuz
 -  Cerai

vi.  ciri-ciri calon isteri menurut Islam
- bersopan santun

Pengetahuan sedia ada ini, biasanya pengaruh daripada :-

a. amalan harian yang berlaku dalan masyarakat

b. filem-filem dan cerita-cerita

Cadangan cara mengatasi :
a. menyediakan bahan bacaan yang menjawab persoalan dan kekeliruan
b. menganjurkan majlis atau simulasi yang bersih daripada unsur kekeliruan
c. mengajak berfikir sebab dan asbab
 
Powered By Blogger | Reka Cipta iEn © 2008 | Resolution: 1024x768px | Best View: Firefox | Top