Tajuk Syarahan Spontan

Pihak Jawatankuasa Kehakiman Syarahan Agama Daerah Kinabatangan telah mengadakan perbincangan dan bersetuju untuk mengemukakan tajuk-tajuk berikut sebagai tajuk undian dalam syarahan spotan peringkat daerah pada tahun ini. Pemilihan tajuk ini dibuat berdasarkan sukatan pelajaran pendidikan Islam daripada tingkatan satu hingga ke tingkatan 5 mengikut bidang-bidang pelajaran yang meliputi bidang Tilawah, Hadis, Aqidah, Ibadah, tamadun, tokoh dan adab setiap tingkatan.

TILAWAH
1. Sifat sabar membentuk mukmin sejati
2. Perpaduan asas perpaduan ummah
3. Beriman dengan hari kebangkitan penyelamat insan
4. Amal Islami asas mukmin berjaya
5. Menutup aurat tingkat kemuliaan umat

HADIS
1. Ummah berilmu ummah cemerlang
2. mencegah kemungkaran tanggungjawab bersama
3. Amalan mukmin cemerlang teras generasi terbilang
4. Makanan halal pembentuk sahsiah terpuji
5. Sikap menghargai masa pelajar berjaya

IBADAH
1. Bersuci membentuk peribadi muslim
2. puasa teras ketaqwaan
3. Rukhsah solat bukti kasih sayang Allah
4. Penghayatan konsep korban melahir individu cemerlang
5. Perkahwinan penawar masalah sosial

AQIDAH
1. Kemantapan aqidah pembina ummah bertamadun
2. Beriman kepada malaikat asas akhlak mulia]
3. Kepercayaan kepada Qada dan Qadar pembentuk peribadi terpuji
4. Taubat menjana ummah sakinah
5. Insan beriman insan terbilang

TAMADUN
1. Rasulullah model sepanjang zaman
2. Umar Al-Khatab lambang kebangkitan Islam
3. Fathu Makkah pencetus sinar Islam
4. Khulafa' Ar-Rasyidin penegak Daulah Islam
5. Kerajaan Abbasiyyah pemangkin ilmuan gemilang

ADAB
1. Kawan terpuji pencetus motivasi diri
2. maruah terpelihara hidup terpuji
3. Ikhlas berkerja menjana insan cemerlang
4. Adab berhias penyelamat ummah
5. Sadaqah pemangkin kesejahteraan masyarakat

Tajuk ini juga boleh digunakan untuk tajuk syarahan utama.

Disediakan oleh;
1. Ust Mohd Zaidi - SMK Bukit Garam, 2. Ustzh Maznah    - SMK Bukit Garam II
3. Ustzh Nadia       - SMK Sukau, 4.Ust                      - SK Bilit
5. Ustzh                  -SK Bukit Garam
 
Powered By Blogger | Reka Cipta iEn © 2008 | Resolution: 1024x768px | Best View: Firefox | Top