CIRI-CIRI AJARAN SESAT

CIRI-CIRI AJARAN SESAT


1. MENCEMARKAN

1.1 kesucian Al-Quran dan hadis seperti mengubah, memansuh, mempertikai atau membuat tafsiran menyeleweng

2. MENGUBAH

2.1 prinsip-prinsip asas dalam aqidah Islam seperti mendakwa menyatukan semua agama
2.2 bentuk-bentuk ibadah seperti mengurangkan ibadah puasa kepada 19 hari dan bersolat hanya dengan niat.

2.3 konsep dosa dan pahala seperti memberi kuasa menebus dosa kepada seseorang.

3. MENDEWA-DEWAKAN

3.1 pemimpin sehingga dianggap maksum, nabi, jelmaan tuhan

3.2 sesuatu selain Allah SWT seperti menyeru nama-nama orang yang telah meninggal dunia dalam doa atau jampi

4. MENOLAK

4.1 perkara-perkara yang Qati'ie

4.2 hadis mutawatir atau hadis secara umum

5. MENDAKWA

5.1 boleh melakukan perkara-perkara pelik dan ghaib seperti memanggil roh orang mati termasuk roh para rasul, malaikat dan para wali Allah

SYIAH DAN KHAWARIJ

LATIHAN


1. Berikan pengertian mazhab syiah

2. Terangkan sejarah kemunculan kumpulan Syiah dan Khawarij

3.  Terangkan jenis-jenis Syiah

4. Jelaskan pegangan-pegangan mazhab Syiah

5. Terangkan perbezaan antara aqidah Syiah dan Aqidah Ahlil Sunnah Wal Jamaah.

6. Berikan pengertian Khawarij

7. Jelaskan kumpulan-kumpulan Khawarij

8. Terangkan pegangan-pegangan mazhab Khawarij

9. Terangkan langlah-langkah untuk memelihara Aqidah

10. Apakah kesan sekiranya kumpulan Syiah dan Khawarij dibiarkan menyebarkan fahaman mereka kepada masyarakat?

11. Bezakan antara Syiah d
an Khawarij
 
Powered By Blogger | Reka Cipta iEn © 2008 | Resolution: 1024x768px | Best View: Firefox | Top