CIRI-CIRI AJARAN SESAT

CIRI-CIRI AJARAN SESAT


1. MENCEMARKAN

1.1 kesucian Al-Quran dan hadis seperti mengubah, memansuh, mempertikai atau membuat tafsiran menyeleweng

2. MENGUBAH

2.1 prinsip-prinsip asas dalam aqidah Islam seperti mendakwa menyatukan semua agama


2.2 bentuk-bentuk ibadah seperti mengurangkan ibadah puasa kepada 19 hari dan bersolat hanya dengan niat.

2.3 konsep dosa dan pahala seperti memberi kuasa menebus dosa kepada seseorang.

3. MENDEWA-DEWAKAN

3.1 pemimpin sehingga dianggap maksum, nabi, jelmaan tuhan

3.2 sesuatu selain Allah SWT seperti menyeru nama-nama orang yang telah meninggal dunia dalam doa atau jampi

4. MENOLAK

4.1 perkara-perkara yang Qati'ie

4.2 hadis mutawatir atau hadis secara umum

5. MENDAKWA

5.1 boleh melakukan perkara-perkara pelik dan ghaib seperti memanggil roh orang mati termasuk roh para rasul, malaikat dan para wali Allah

SYIAH DAN KHAWARIJ

LATIHAN


1. Berikan pengertian mazhab syiah

2. Terangkan sejarah kemunculan kumpulan Syiah dan Khawarij

3.  Terangkan jenis-jenis Syiah

4. Jelaskan pegangan-pegangan mazhab Syiah

5. Terangkan perbezaan antara aqidah Syiah dan Aqidah Ahlil Sunnah Wal Jamaah.

6. Berikan pengertian Khawarij

7. Jelaskan kumpulan-kumpulan Khawarij

8. Terangkan pegangan-pegangan mazhab Khawarij

9. Terangkan langlah-langkah untuk memelihara Aqidah

10. Apakah kesan sekiranya kumpulan Syiah dan Khawarij dibiarkan menyebarkan fahaman mereka kepada masyarakat?

11. Bezakan antara Syiah d
an Khawarij

ORANG BERIMAN KEKASIH ALLAH

Latihan

1. Berikan pengertian wali?

2. Bezakan wali Allah dengan Rasul

3. Sebutkan ancaman Allah terhadap orang yang memerangi wali Allah

4. Berikan pemgertian sifat mahmudah dan contohnya

5. Terangkan tiga cara menjadi orang soleh

6. Senaraikan amalan-amalan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah

7. Sebutkan amalan-amalan sunat yang boleh menyuburkan kasih sayang sesama insan

8. Jelaskan pengertian ibadah nawafil

9. Bagaimanakah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah

10. Terangkan kelebihan orang-orang yang melakukan ibadah nawafil

11. Terangkan pengajaran hadis di atas

DOSA BESAR YANG MENGHANCURKAN UMMAH


PENGERTIAN

Dosa ialah balasan buruk kerana melakukan larangan Allah S.W.T. dan meninggalkan suruhan-Nya.
Orang yang akil baligh yang melanggar hukum Allah digelar ‘Asi.


Dua Jenis Dosa:

Dosa besar:
kesalahan yang dikenakan hukuman tertentu di dunia dan di akhirat seperti minum arak, berzina, membunuh

Dosa kecil: 
kesalahan yang tidak diberikan peruntukan hukuman tertentu di dunia atau amaran azab di akhirat seperti bercakap yang sia-sia


LATIH TUBI


1. Berikan pengertian berikut
1. Minum arak
2. Menagih dadah
3. Zina
4. Qazaf
5. Muhsonat
6. Mushahaqah
7. Liwat

2. Nyatakan hukuman Islam bagi pelaku dosa berikut :

1. Minum arak
2. Menagih dadah
3. Zina muhsin
4. Zina ghairul muhsin
5. Qazaf
6. Liwat dan mushahaqah
7. Bunuh diri

3. Jelaskan tiga punca berlakunya minum arak

4. Terangkan sebab pengharaman penyalahgunaan dadah kepada individu dan masyarakat

5. Jelaskan punca-punca yang membawa kepada berlakunya zina

6. Kenapakah berlakunya tuduhan zina 

7. Terangkan akibat tuduhan zina

8. Terangkan cara-cara menangani gejala minum arak

9. Jelaskan kesan arak kepada individu dan masyarakat

10. Terangkan langkah-langkah memgelak diri dan keluarga daripada terjerumus ke kancah zina.

11. Terangkan akibat yang akan berlaku kepada keluarga dan masyarakat akibat perbuatan zina

12. Apakah kaitan melakukan dosa-dosa minum arak, zina, menuduh zina, liwat dan membunuh diri dengan kehancuran kepada ummah

TANGGUNGJAWAB SUAMI ISTERI

Kehidupan sebagai suami isteri adalah kehidupan yang indah dan menyenangkan sekiranya tanggungjawab dapat ditunaikan dengan sempurna. 

Tanggungjawab ini merupakan amanah daripada Allah untuk hambaNya bagi memakmurkan bumi dan akan diberi ganjaran olehNya. anjaran ini berbentuk kesenangan dan kenikmatan di dunia dan kelazatan di akhirat. tidak salah untuk , kita menyimpulkan bahawa rumahtangga adalah mendan untuk meraih pahala sebanyak mungkin.

LATIH TUBI

1. Siapakah suami dan isteri

2. Senaraikan tanggungjawab suami

3. Senaraikan tanggungjawab isteri

4. Jelaskan tanggungjawab bersama suami isteri

5. Bezakan tanggungjawab suami dan isteri

6. Jelaskan kesan pengabaian tanggongjawab suami isteri terhadap keluarga

7. Terangkan kesan keharmonian rumahtangga kepada pembangunan negara

8. Jelaskan cara- cara untuk membina keluarga bahagia

9. Apakah tanggungjawab yang paling utama kepada suami terhadap anak dan isterinya

10. Kenapa isteri wajib taat kepada suami

HIDAYAH ALLAH

AYAT HAFAZAN: Suran an-Nur ayat 35


۞ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
 Maksudnya :
Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu
Maksud ayat
اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ
Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar

الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ
Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang 

الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ
bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh

 لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ 
idak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. 

نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ 
Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki,

وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu

Gambar hiasan :Pelajar 5 Anggerik sedang menghafaz

Soalan Latih Tubi

1. Jelaskan intisari ayat di atas

2. Nyatakan maksud perkataan dibawah
A. Nur Allah
B. Ilmu fardu ain
C  ilmu Fardu Kifayah

3. Jelaskan golongan-golongan yang mendapat hidayah

4. Bezakan ilmu fardu ain dan fardu kifayah

5. Terangkan usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk memperolehi hidayah Allah

6. Terangkan halangan-halangan daripada memperolehi hidayah

7. Jelaskan tiga mukjizat al-Quran

8. Bincangkan mengapa terdapat orang yang berilmu tetapi masih melanggar perintah Allah

9. Jelaskan kepentingan ilmu pengetahuan

10. Berikan tiga pengajaran daripada ayat di atas

AQIDAH AHLU SUNNAH WAL JAMAAH

Aqidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah
- Kumpuan yang berpegang teguh dengan al-Quran , sunnah Rasulullah saw dan perkara-perkara yang dibawa oleh sahabat baginda serta menentang perkara-perkara  bid'ah.

Maksud As-salafussoleh
- Para ulama solihin yang hidup sebelum kurun  ketiga hijrah iaitu ;-
   a. para sahabat
   b. tabien dan pengikut tabien ( Attba uttabien)

LATIHAN

1. Berikan pengertian Aqidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah

2. Senaraikan nama lain bagi Aqidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah

3. Tuliskan sejarah munculnya Aqidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah

4. Siapakah pelopor Aqidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah

5. Jelaskan prinsip- prinsip Aqidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah

6. Terangkan kepentingan berpegang dengan Aqidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah

7. Berikan pengertian syiah

8. Bezakan pegang Syiah Imamiah, syiah Zaidiyyah dan Syiah Batiniah

9. Jelaskan pengertian Khawarij dan pegang aqidah mereka

10.  Bezakan pandangan Aqidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah dengan Syiah dan khawarij tentang

       i   . Melihat Allah
      ii.    Pelaku Dosa Besar
     iii.    Imam bertambah dan berkurang
      iv.    Qada' dan qadar
       v.  al- Quran bukan makhluk

11. Jelaskan kesan menolak Aqidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah

12. Terangkan langkah- langkah untuk memelihara aqidah
 
Powered By Blogger | Reka Cipta iEn © 2008 | Resolution: 1024x768px | Best View: Firefox | Top