Zihar

PENGERTIAN

Dengan nama Allah, bertemunya kembali untuk hari ini, dengan kebaikan yang sampaikan ini dapat membantu para pembaca dan berkongsi maklumat bersama dengan pembaca.


Firman Allah s.w.t yang bermaksud

"Orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan satu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf Lagi Maha Pengampun." -Al Mujadalah:2.

Seperti maksud firman Allah s.w.t dalam surah Al Mujadalah diatas menerangkan zihar adalah bermaksud menyamakan isteri dengan seorang ibu. Perbuatan ini adalah satu perbuatan mungkar, salah dan berdosa.

Kenapa surah ini diturunkan??

Bukti ternyata di zaman Rasullullah s.a.w di mana seorang isteri yang bernama Khaulah binti Sa'labah yang telah diziharkan oleh semuanya iaitu Aus bin Shamit dengan mengatakan "Engkau adalah sama dengan punggung ibuku"

Dengan kata-kata itu, zihar yang dilakukan seorang suami terhadap isteri adalah mungkar kerana perbuatan yang dilakukan adalah sama seperti menceraikan isteri ("itu yang dikatakan oleh seorang isteri bernama Khaulah binti Sa'labah lantas itu Khaulah bertemu dengan Rasulullah S.a.w tetapi dalam masa itu ,beliau tidak dapat memberi apa2 penerangan mengenainya dari ALLAH S.W.T, lantaran itu Khaulah terus mendesak untuk mengetahui kedudukan yang sebenarnya, maka ALLAH S.W.T telah mewahyukan surah Mujadalah : 2 diatas

ALLAH S.W.T, menerangkan ayat diatas tentang zihar mengenai seorang suami menyamakan isteri dengan ibunya sama ada ibunya atau ibu siisteri, maka ia satu perkara yang berdosa dan salah dalam islam. Namun ia tidak akan menjatuhkan talak mahupun perceraian, dalam zihar ini adalah salah satu perbuatan yang berdosa dan salah, bagi seorang suami perlulah di hukum


RUKUN ZIHAR
1. Suami
2. Isteri
3. Perkara yang diserupakan
4. Lafaz zihar

PERINCIAN
Rukun Pertama: Tidak disertakan kerana meyakini ianya jelas
Rukun Kedua: Tidak disertakan kerana menyakini kejelasannya
Rukun Ketiga: (Perkara yang diserupakan)

Untuk mensabitkan rukun ini, beberapa syarat berikut mesti difahami:
Syarat yang disepakati oleh jumhur ulama :-

1. Anggota-anggota yang haram dilihat oleh sesama mahram. Contoh punggung, perut, kemaluan di sekitarnya dan yang seumpama dengannya. Penyamaan dengan tangan, kepala, kaki, rambut, dan lain-lain . Demikian pandangan kebanyakan ulama, Ulama Hanbali dan Maliki mensabitkan seluruh anggota sama ada haram dilihat mahupun tidak, semuanya boleh mensabitkan zihar (Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, 9/7173) Pandangan yang rajih adalah pandangan jumhur.

2. Mestilah anggota-anggota ini daripada wanita yang diharamkan berkahwin dengan si lelaki sama ada tahrim secara berkekalan (muabbad) atau keturunan (nasab) atau susuan dan musoharah. Seperti Ibu, Anak, Adik beradik, Pak cik, Mak cik dan lain-lain yang berkaitan. Selain pandangan mazhab utama, ia juga pandangan Hasan al-Basri, Ato Abi Rabah, As-Syabi, An-Nakhaie, Al-Awzaie, at-Thawry, Ishak Rahawaih, Abu Ubaid, Abu Thaur.

Pandangan Imam Syafie dalam 'qawl qadim: Tidak jatuh zihar terhadap semua wanita kecuali ibu dan nenek sahaja kerana ayat berkenaan zihar itu ditujukan khas untuk ibu. Tetapi Qawl Jadid Imam Syafie memindanya ijtihadnya dengan mengatakan jatuh zihar kerana wanita yang diharamkan tadi menyerupai pengharaman ibu (al-Muhazzab, As-Syirazi dan al-Majmu, 19/45)

Manakala yang tidak muabbad seperti wanita asing, adik beradik perempuan bagi isteri dan lain-lain. Tidaklah penyerupaan dengan mereka dianggap zihar. (Lihat Al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arbaah 4/500; Ad-Dusuqi ala syarh al-Kabir 2/439; Ashal al-Madarik 2/169; Kifayatul akhyar 2/71)

Ulama Maliki menambah bahawa binatang juga termasuk dalam kategori yang tidak boleh disamakan. Kerana asalnya manusia tidak boleh berhubungan jenis dengan binatang. Maliki juga mensabitkan zihar kiranya menyamakan rambut isteri dengan rambut ibu dan lain-lain. Manakala jumhur tidak berpandangan sekian. (Ad-Dusuqi ala syah al-Kabir, 2/439)

Syarat yang diperselisihkan :-
* Mestilah diserupakan dengan anggota wanita.
Kiranya ditasybihkan dengan lelaki seperti Belakang atau Punggung kamu seperti belakang atau punggung bapaku. Ulama Hanafi dan Syafie mengatakan TIDAK JATUH ZIHAR.

Bagaimanapun Ulama Hanbali dan Maliki mengatakan JATUH ZIHAR DENGAN SYARAT MENYAMAKAN DENGAN SEBATANG ANGGOTA YANG TIDAK HALAL DILIHAT SEPERTI PERUT, PEHA, KEMALUAN, PUNGGUNG dan lain-lain yang seerti. Kiranya menyamakan dengan kepala bapa, rambut, hidung dan lain-lain, TIDAKLAH DIANGGAP ZIHAR (Lihat ashal al-Madarik 2/170; Juga al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arbaah, 4/499). Semua mazhab mempunyai dalil masing-masing.

Ulama Syafiiyyah mengatakan kiranya tasybih itu bukan pada bahagian haram dilihat tadi, ia bergantung kepada niat, kiranya ia berniat memuliakan, bangga maka tidaklah jatuh zihar, jika sebaliknya maka jatuh zihar. (Kifayatul akhyar, 2/70)

Rukun Keempat: Sighah (Lafaz Zihar)
Syarat lafaz untuk untuk sabit zihar adalah :-
a. Perlu kepada niat, kiranya ia dibuat secara Kinayah (tidak jelas). Sighah Sorihah (terang, jelas) seperti: Punggung Dinda benar-benar seperti punggung bonda Kanda. Lafaz seperti di atas tidak perlu kepada niat, bahkan jatuh zihar apabila didengari.

Kinayah pula adalah lafaz-lafaz yang boleh diandaikan bermkasud zihar tapi mungkin juga tidak seperti: Dinda ni seperti bondaku. Lafaz seperti ini kemungkinan bermaksud zihar kemungkinan juga bermaksud memuliakan, hormat, penghargaan dan lain-lain. Maka ia bergantung kepada niat si suami.

Lafaz ini telah ijma di kalangan ulama tentang sabit zihar. Demikian menurut Ibn Munzir ( Lihat al-Majmu Imam Nawawi yang dilengkapkan oleh Syeikh Najib al-Mutie, 19/44)

b. Tidak disyaratkan untuk sabit zihar, mesti menggunakan lafaz yang memberi pengertian semasa.
Zihar jatuh dengan lafaz yang membawa pengertain semasa seperti : Punggung Dinda benar-benar seperti punggung bonda Kanda

Juga jatuh kiranya diikat dengan waktu tertentu seperti : Kiranya dinda masuk ke rumah itu maka Perut Dinda seperti perut bondaku

Jatuh zihar juga kiranya disandarkan ke zaman akan datang seperti : Punggung Dinda seperti punggung bondaku sehingga awal tahun depan atau Perut Dinda seperti perut bonda Kanda dalam masa sebulan .

Semua lafaz tadi cukup untuk menjatuhkan hukum zihar. (Rujuk Al-Bidayah al-Mujtahid 2/117; Matolib Uli An-Nuha 5/507 )
c. Mestilah lafaz tadi disandarkan kepada anggota tubuh wanita samada secara juzu atau sepenuhnya. (Bahagian yang diharamkan lihat tadi tanpa boleh di ihtimal lagi). ( Lihat BadaI as-Sanai , 5/2129 )

HUKUM SETELAH JATUH ZIHAR
Setelah cukup syarat dan sabit jatuh zihar maka beberapa hukum berikut sabit :
Haram menyetubuhi isterinya (yang diziharkan) kecuali setelah dibayar kifarat. Ini adalah pandangan jumhur. Menurut tertibnya kirafat adalah membebaskan seorang hamba, puasa atau memberikan sedekah. Dalilnya adalah daripada Firman Allah SWT surah al-Mujadalah ayat 58.

Manakala istimta (bersedap-sedap, berseronok-seronok), sentuh dengan syahwat sebelum membayar kifarah juga tidak dibenarkan (Tahrim Wasail) di sisi ulama Hanafi dan Maliki ( BadaI as-SanaI, 5/2132; Ashal al-Madarik 2/170) Tetapi ianya harus di sisi ulama Syafie (Lihat Rawdah at-Tolibin 8/270; Fath al-Jawad 2/187; Ianah at-Tolibin 4/37)
Pandangan yang rajih adalah tidak dibenarkan dengan tahrim wasail, kerana dibimbangi akan tergelincir ke persetubuhan. Pandangan lebih selamat bagi fatwa untuk orang awam. Kiranya sangat yakin tidak akan tergelincir dan tidak dapat menahan kesabaran hingga dibimbangi memudaratkan, maka ketika itu ia menjadi rukhshoh.

Kesimpulan Jawapan Terhadap Soalan (Mengambil Pandangan yang Rajih)

1. Hanya jatuh (sabit) Zihar sekiranya menyamakan isteri dengan ibu, nenek, anak dan semua wanita yang diharamkan suami berkahwin dengannya secara kekal sama ada secara Keturunan, Susuan mahupun Musoharah.

2. Penyamaan anggota tertentu sahaja yang menyebabkan sabit zihar iaitu Seluruh atau juzuk dari anggota yang haram dilihat semasa mahram. Penyamaan dengan anggota selain itu tidaklah sabit zihar.

3. Tidak sabit zihar, kiranya menyamakan anggota isteri dengan mana-mana lelaki. Hanya penyamaan dengan wanita sahaja sabit. Begitu juga menyamakan suara, rupa dan sebagainya.

4. Istimta dengan isteri yang telah dizihar sebelum membayar kifarah adalah tidak dibenarkan dengan tahrim wasail. Dibimbangi akan terlanjur.

JUSTERU, MENYAMAKAN RUPA, HIDUNG ISTERI DENGAN RUPA DAN HIDUNG ANAK TIDAKLAH JATUH ZIHAR, BAGIAMANAPUN MENYAMAKAN PUNGGUNG ISTERI DENGAN PUNGGUNG ANAK PEREMPUANNYA, SABIT JATUH ZIHAR. Walaupun si suami tidak berniat. Masalah Kejahilan tentang hukum ini, mempunyai perbincangan yang lain yang agak panjang, kesimpulannya, menurut Tuan Guru kami As-Syeikh Prof. Dr. Muhd Uqlah al-Ibrahim, tiada keuzuran terhadap kejahilan. Menjaid kewajiban suami isteri sebelum berkahwin mengetahui hal yang berkaitan dengan hubungan suami isteri.

Jamuan Hari Raya :5 DAHLIA

Sambutan Hari Raya tetap disambut meriah sekalipun pelajar-pelajar semakin dekat untuk berhadapan peperiksaan SPM. Program bersama guru-guru dapat mengukuhkan lagi suasana dan semangat pembelajaran. Ianya juga bertujuan menghargai guru-guru yang telah banyak berusaha untuk mendidik para pelajar. Gambar ini mengisahkan:

Kek Sambutan Hari Raya

Masakan Sungai, Masakan Bugis dan Masakan Melayu Kelate, pilih je cikgu

Sambah Bah itu cikgu, berkeringkat kau nanti

Sedap bagi tahu kawan...... x sedap diam-diam

Itulah cikgu..... Sambil makan fikir dan bincang

Apalah yang difikir oleh Kaungselor sekolah ini

Guru-guru makan, kami bergambar pun kira dah kenyang

Bergambar kenangan kerana bakal menamatkan pengajian

Bergambar ngan cikgu.........

Kawal dan makan

Terima kasih Daun Keladi,
Cikgu Mahmudin dan Ust Zaidi,
Nanti,... lain kali jemput lagi
Kenyang perut semoga senang hati

SELAMAT MENGHADAPI PEPERIKSAAN PMR

Kami guru-guru SMK Bukit Garam mengucapkan Selamat Menghadapi Peperiksaan PMR
kepada semua calon PMR terutama calon SMK Bukit Garam

Selamat Maju Jaya. Doa kami sentiasa mengiringi perjuangan Kalian

Kejayaan Anda Kebanggaan Kami

Solat Hajat PMR Dapat Sambutan Baik Ibubapa

Program rutin tahunan Panitia Pendidikan Islam SMK Bukit Garam berjalan lancar dan mendapat sabutan lebih baik dari kalangan ibubapa pada tahun ini. Ibubapa tiba awal pagi ke sekolah untuk bersama-sama dengan guru-guru dan anak-anak mereka yang merupakan calon PMR.

Program solat hajat yang dijalankan di Surau Al-Ghazali dimulakan dengan ucapan alu-aluan daripada pihak sekolah yang diwakilkan kepada cikgu Kamsah Salleh. Manakala En Asmarah Khoo berucap bagi pihak ibubapa mengharapkan anak-anak mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam PMR nanti. En Amdan Hassim sebagai wakil Pegawai Pelajaran Daerah (PPD) juga bapa kepada calon PMR bertindak merasmikan solat hajat ini dengan melahirkan perasaan terima kasih kepada pihak sekolah kerana mengadakan program ini yang beliau amat meyakini bahawa inilah tawakal yang sebenar setelah guru dan murid-murid bersungguh-sungguh mengajar dan belajar.

Pada kesempatan ini juga, ust Zaidi selaku pengendali majlis dan orang yang dipertanggungjawabkan dalam mengurus Surau Al-Ghazali dan mengendalikan aktiviti-aktiviti keislaman di sekolah mengucapkan terima kasih kepada ibubapa yang telah menyumbang kepada pembangunan Islam bagi pelajar-pelajar SMK Bukit Garam. Sehubungan dengan itu, beliau melancarkan derma kepada ibubapa yang berminat untuk menyumbang wang, keperluan surau, buku-buku agama, sumbangan tahlil dan sebagainya bagi menrancakkan aktiviti keagamaan di SMK Bukit Garam.

Seterusnya, taklimat dan solat hajat dipimpin oleh Guru Cemerlang DG44 Ust Adli Hasbullah.
Majlis ditutup dengan salam doa restu daripada anak kepada ibubapa masing-masing dan ibubapa yang hadir. Calon diarahkan memeluk dan membisikkan janji dan azam mereka untuk berjuang bersungguh-sungguh sehingga membawa kejayaan cemerlang kepada mereka. Slot ini bertukar menjadi tangisan dan esakan ibubapa dan anak-anak mereka dalam keadaan berpeluk terutama bagi calon perempuan.

Jamuan ibubapa dan guru disumbangankan oleh seorang ibubapa calon. Semoga Allah memberkati segala usaha dan pengorbanan kalian

Haji dan Umrah

Email : mohd naim mohd zain

Ibadat haji dan umrah merupakan satu amalan yang mesti dilakukan oleh setiap Muslim mukalaf yang berkemampuan, sekali dalam seumur hidupnya.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Imran: 97 yang bermaksud: Dan Allah SWT mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah iaitu sesiapa yang mampu dan berkuasa sampai kepadanya. Dan sesiapa yang kufur (ingkarkan kewajipan ibadat haji itu) maka sesungguhnya Allah SWT Maha Kaya (tidak berhajat kepada sesuatu pun) daripada sekalian makhluk. Sementara dalam surah al-Baqarah ayat 196 turut menjelaskan yang bermaksud: Dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah...

Oleh itu, jelaslah kepada kita bahawa amalan haji dan umrah adalah diwajibkan kepada mereka yang mampu dan cukup syarat-syaratnya. Rezeki yang diberi oleh Allah selalu digunakan untuk keperluan seperti makan, minum dan sebagainya. Elok benar sekiranya rezeki yang melebihi keperluan harian disimpan dan diguna untuk beribadat kepada Allah. Oleh itu, sewajarnya mereka yang diberi rezeki yang lebih oleh Allah untuk menunaikan haji dan umrah.

Ali r.a. berkata Rasulullah bersabda : "Barang siapa ada bekalan dan cukup perbelanjaan untuk menunaikan fardu haji tetapi ia tidak menunaikan fardu haji, maka tidak ada beza baginya mati sebagai Yahudi ataupun Kristian."

Rukun haji dan umrah

Rukun haji atau umrah adalah satu pekerjaan yang mesti dilakukan oleh mereka yang melaksanakan haji atau umrah. Jika tidak ditunaikan, sama ada sengaja atau tidak, maka tidak sah haji atau umrahnya.

Dengan itu, setiap jemaah perlu mempelajari amalan-amalan haji dan umrah dengan sebaik-baiknya. Diingatkan juga para jemaah tidak boleh mengambil mudah perkara ini kerana ia adalah kesempurnaan haji atau umrah.

Jika jemaah tidak laksana rukun-rukun itu atau laksana tetapi tidak sempurna mengikut syarat-syaratnya, maka tidak sah haji atau umrahnya.

Harapan kita untuk laksanakan haji atau umrah bagi dapat pahala, tetapi bukan pahala yang dapat, sebaliknya bala. Sebabnya, kerana tidak laksanakan amalan-amalan rukunnya dengan sempurna. Keadaan ini selalu berlaku kerana kita tidak mahu belajar dan mengambil mudah. Malah ada setengah di kalangan kita menganggap ia seperti pergi melancong ke tempat-tempat bersejarah yang lain.

Salah satu perbezaan amalan haji dan umrah dengan amalan-amalan lain dari segi perlaksaannya, apabila bermula maka ia mestilah diselesaikan amalan-amalan sehingga tahallul jika tidak akan dikenakan dam. Begitu juga berpindah daripada rukun ke rukun lain melainkan telah selesai dan sempurna rukun yang sebelumnya.

RUKUN HAJI

1. Niat ihram haji, 2. Wukuf, 3. Tawaf, 4. Saie, 5. Bergunting/bercukur dan 6. Tertib pada kebanyakan rukun

RUKUN UMRAH

1. Niat ihram umrah, 2. Tawaf, 3. Saie, 4. Bergunting/bercukur dan 5. Tertib

1. Rukun pertama haji dan umrah

l Niat ihram haji

"Sahaja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya kerana Allah SWT"

l Niat ihram umrah

"Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah SWT"

Dengan niat ihram, maka diharamkan ke atas mereka melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam masa ihram. Oleh itu, sebelum mereka berniat ihram disunatkan mereka melakukan perkara-perkara seperti berikut: i. Mengerat kuku, ii. Mendandan misai dan rambut, iii. Menanggalkan bulu-bulu ketiak, ari-ari dan sebagainya. iv. Mandi sunat ihram dengan niat "Sahaja aku mandi sunat ihram kerana Allah SWT", v. Mengambil wuduk, vi. Memakai minyak rambut, vii. Memakai kain ihram warna putih, viii. Mendirikan solat sunat ihram

Setelah itu bolehlah berniat ihram serta bertalbiah. Bagi wanita haid dan nifas dibolehkan berniat ihram. Ihram haji atau umrah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah r.ha tentang haid. "Engkau buatlah apa sahaja yang dilakukan orang yang mengerjakan haji kecuali tawaf."

2. Rukun kedua haji (tiada pada umrah)

Wuquf di Arafah

Arafah adalah satu padang yang terletak di Wadi Wuranah sebelah Muzdalifah dan dikelilingi bukit pasir yang menghala ke Taif. Jemaah haji perlu berada di sini walaupun seketika dalam sebarang keadaan seperti duduk, berbaring atau tidur bermula dari gelincir matahari (masuk waktu Zuhur) 9 Zulhijjah sehingga sebelum terbit fajar (masuk waktu Subuh) 10 Zulhijjah.

Oleh itu, syarat sah berwuquf, jemaah telah berniat dengan niat haji, jemaah berkeadaan seorang yang layak menunaikan ibadat (tidak gila, pengesan, mabuk dan hilang akal sepanjang masa wuquf) dan jemaah perlu berada di situ walaupun seketika. (dalam waktu wuquf).

3. Rukun ketiga bagi haji dan kedua bagi umrah.

Tawaf haji dan tawaf umrah

Mengelilingi kaabah sebanyak tujuh kali dengan syarat-syaratnya seperti berikut: i. Berwuduk (suci daripada hadas besar dan kecil), ii. Menutup aurat, iii. Suci badan, pakaian dan tempat tawaf daripada najis, iv. Bermula dan berakhir di sudut Hajarul Aswad, v. Menjadikan kaabah di sebelah kiri dan berjalan ke hadapan, vi. Dilakukan dalam Masjidil Haram dan di luar binaan kaabah, Hijir Ismail dan Syazarwan, vii. Tetap niat tawaf sepanjang masa tawaf, viii. Cukup tujuh pusingan dengan yakin.

Dalam isu batal wuduk semasa mengerjakan tawaf, maslahat jemaah haji dijamin, masyaqquh dan haraj mereka seperti kesesakan di tempat tawaf yang boleh menyebabkan berlaku persentuhan lelaki dan perempuan, ia dapat dihindarkan dengan beralih daripada pendapat Syafie yang masyhur dan berpegang kepada pendapat marjuh dalam Mazhab Syafie.

Jemaah haji boleh menggunakan pendapat yang menyatakan tidak batal wuduk jika berlaku persentuhan lelaki dan perempuan tanpa syahwat. (Muzakarah Haji Kali 21. 5-7 Jun 2005)

Niat untuk tawaf haji atau umrah, tidak perlu niat kerana niat tawaf telah termasuk dalam niat ihram haji atau umrah. Jika jemaah hendak niat juga, tidak mengapa. Niat tawaf lain seperti tawaf qudum (selamat datang), tawaf sunat, tawaf wada (selamat tinggal), tawaf nazar, tawaf tahyatubait perlu kepada niat. Niat itu sebelum daripada memulakan tawaf.

4. Rukun keempat bagi haji dan ketiga bagi umrah

Saie

Saie yang diertikan ialah berulang alik di antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak tujuh kali dengan syarat-syarat sah. Syarat sah saie ialah; (1) Dilakukan selepas tawaf rukun atau tawaf qudum, (2) Bermula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah, (3) Cukup tujuh kali dengan yakin dikira sekali daripada Safa ke Marwah dan sekali daripada Marwah ke Safa, (4) Hendaklah sampai ke penghujung tempat saie di Safa dan di Marwah, (5) Hendaklah saie di Battnuwadi (iaitu kawasan yang telah ditetapkan oleh syarak untuk saie), (6) Tidak berniat lain yang memesongkan tujuan saie.

Dalam Muzakarah Haji Ke-25 telah menetapkan bahawa sah mengerjakan saie di tempat saie yang telah diperbesarkan. Pelebaran itu telah dilaksanakan pada musim haji 1429H.

6. Rukun kelima bagi haji dan keempat bagi umrah

Bergunting/bercukur

Bergunting atau bercukur membawa pengertian ialah menanggalkan sekurang-kurangnya tiga helai rambut di kepala dengan menurut syarat-syarat sahnya; i. Telah masuk waktu

(Bergunting/ bercukur untuk haji bermula tengah malam 10 Zulhijjah)

(waktu bergunting/bercukur umrah ialah setelah selesai saie umrah), ii. Rambut di kepala, iii. Tidak kurang daripada tiga helai rambut.

Ibadat haji ada dua Tahallul iaitu Tahallul Awal dan Tahallul Thani. Tahallul Awal terhasil apabila jemaah haji selesai mengerjakan dua daripada tiga perkara berikut: i. Melontar jamrah kubra (10 Zulhijjah) masa melontar bermula tengah malam 10 Zulhijjah hingga terbenam matahari 13 Zulhijjah, ii. Bergunting/bercukur , iii. Tawaf rukun dan saie rukun.

Tahallul Thani dikira selesai apabila jemaah melakukan ketiga-tiga perkara tersebut. Dengan itu dapatlah kita fahami bahawa bertahallul itu, terhasil bukan saja dengan bergunting/bercukur rambut. Begitu juga boleh bergunting rambut orang lain sebelum ia menggunting rambutnya.

Cuma afdalnya ia bergunting atau bercukur bagi dirinya terlebih dahulu sebelum ia mencukur/mengguntin g orang lain. Sah juga ia mencabut rambut di kepala tanpa berguting. Boleh gunting rambut di mana-mana bahagian rambut tidak semestinya di pangkal rambut.

6. Rukun keenam bagi haji (tertib pada kebanyakan rukun) rukun kelima bagi umrah (Tertib)

Haji - Tertib Pada Kebanyakan Rukun

Rukun haji dikerjakan dengan tertib pada kebanyakan rukun iaitu didahulukan niat ihram dan rukun-rukun yang lain didahulukan wukuf dari tawaf ifadah dan didahulukan tawaf dari saie. Saie haji boleh mendahului wukuf dengan syarat telah melakukan Tawaf Qudum, begitu juga bercukur/bergunting boleh mendahului tawaf jika telah masuk waktunya.

Umrah - Tertib

Melaksanakan rukun umrah satu persatu iaitu yang dahulu didahulukan.

Solat Hajat PMR

Pihak Sekolah dengan kerjasama PIBG akan mengadakan Majlis Solat Hajat bagi sama-sama menadah tangan dan memohon kepada Allah SWT supaya dimudahkan segala urusan pendidikan dan diberikan kejayaan anak-anak didik Calon PMR SMK Bukit Garam untuk menghadapi PMR 7 Oktober ini. Majlis bermula seawal 8.00 pagi

Semua Ibubapa, guru-guru dan para pelajar dijemput hadir ke Surau Al-Ghazali, SMK Bukit Garam, tempat berlangsungnya solat hajat kali ini. PIBG bertindak menyediakan juadah untuk ibubapa yang hadir.

Pihak sekolah amat berharap sangat akan kehadiran ibubapa ke program tahunan ini. Kehadiran ibubapa ke sekolah bakal menyutikkan lagi semangat guru-guru untuk mendidik anak-anak sekelian. Anak, apath lagi akan lebih berbangga sekiranya ibubapa mereka dapat hadir untuk sama-sama berdoa untuk mereka.

Peserta solat hajat digalakkan membawa air masing-masing untuk didoakan. Manakala ibubapa digalakkan berwuduk di rumah kerana dibimbangi ketiadaan air di sekolah pada waktu tersebut.

Selamat Kembali Ke Sekolah

Cukuplah berhari Raya. Ayuh kita kembali ke sekolah. Sudah hampir 2 minggu kita meninggalkan bangku sekolah. Suatu masa yang cukup lama bagi seorang pencinta ilmu pengetahuan dan bagi mereka yang mengejar cita-cita yang menggunung tinggi.

Hidup sebagai seorang pelajar dan pengajar sememangnya tidak boleh lekang dengan medan ilmu , dimana sekalipun berada.Suasana Hari Raya tidak semestinya kita meninggalkan buku-buku pelajaran dan tugasan akedemik yang belum disiapkan. Apatah lagi kita masih dalam edah peperiksaan percubaan. Teruskan usaha. Jangan mudah jemu. Ubat yang pahit biasanya lebih mujarab daripada ubat yang manis.

Selamat Mengulangkaji dan selamat maju jaya

Cakna Guru

saya ada terbaca email dari seorang guru. Saya kira kisah ini bagus dikongsi bersama sebagai peringatan untuk para guru supaya mendekati pelajar dan tidak tersilap melakukan hukuman kepada pelajar. Apa lagi kebajikan pelajar patut guru utamakan

Ceritanya:
Saya mengajar di sekolah rendah di tengah2 bandaraya Kuala Lumpur. Saya
mengajar sesi petang. Salah seorang murid saya setiap hari datang lambat ke
sekolah. Kasut dan bajunya selalu kotor. Setiap kali saya bertanya tentang
baju dan kasutnya dia hanya berdiam diri.

Saya masih bersabar dengan keadaan pakainnya, tetapi kesabaran saya tercabar
dengan sikapnya yang setiap hari datang lambat. Pada mulanya saya hanya
memberi nasihat. Dia hanya menundukkan kepala tanpa berkata2 kecuali
anggukkan yang seolah2 dipaksa. Kali kedua saya memberi amaran, dia masih
juga mengangguk tetapi masih juga datang lambat keesokannya. Kali ketiga
saya terpaksa menjalankan janji saya untuk memukulnya kalau masih lambat.
Anehnya dia hanya menyerahkan punggungnya untukdirotan . Airmata saja yang
jatuh tanpa sepatah kata dari mulutnya.

Keesokan harinya dia masih juga lambat, dan saya memukulnya lagi. Namun ia
masih tetap datang kesekolah dan masih tetap lambat.

Suatu hari saya bercadang untuk mengintipnya ke rumahnya. Setelah
mendapatkan alamatnya, saya meneruskan niat saya.. Dia tinggal di sebuah
kawasan setinggan tidak berapa jauh dari sekolah. Keadaan rumahnya sangat
daif. Saya nampak murid saya itu sedang berdiri di depan rumahnya dalam
keadaan gelisah. Seorang wanita yang mungkin ibunya juga kelihatan gelisah.

Lebih kurang pukul 1.30 seorang anak lelaki sedang berlari2 sekuat hati
menuju ke rumah itu. Sambil berlari dia membuka baju sekolahnya. Sampai di
depan rumah baju dan kasutnya diserahkan pula kepada murid saya yang terus
bergegas memakainya. Sebelum pakaian sekolah sempurna dipakai, dia sudah
berlari ke arah sekolah.

Saya kembali ke sekolah dengan penuh penyesalan. Saya memanggil anak itu
sambil menahan airmata yang mula tergenang.
“Maafkan cikgu. Tadi cikgu pergi ke rumah kamu dan memerhatikan kamu dari
jauh. Siapa yang berlari memberikan kamu baju tadi?”
Dia terkejut dan wajahnya berubah.
“Itu abang saya. Kami kongsi baju dan kasut sebab tak ada baju lain. Itu
saja baju dan kasut yang ada. Maafkan saya, cikgu.” Jawabnya
“Kenapa kamu tak beritahu cikgu dan kenapa kamu biarkan saja cikgu pukul
kamu?”

” Mak pesan, jangan meminta2 pada orang, jangan ceritakan kemiskinan kita
pada orang. Kalau cikgu nak pukul serahkan saja punggung kamu.”
Sambil menahan airmata yang mula berguguran saya memeluk anak itu, “Maafkan
cikgu, …….”

Kejadian itu cukup menginsafkan saya. Selepas itu saya cuba membantunya
setakat yang mampu.

Cerita2 begini membantu melembutkan hati yang keras. Kata seorang guru,
sekiranya hati kita mula keras lembutkanlah dengan perkara2 berikut;
i. Solat sunat
ii. puasa sunat
iii. berzikir
iv. bersedekah
v. mengusap rambut anak yatim
vi. mendengar cerita2 kesusahan orang lain
vii. membantu orang susah

Kalau di Kuala Lumpur pun masih ada pelajar yang tidak mempunyai pakaian sekolah, apa lagilah kita di Sabah ini. Semoga kita lebih prihatin dengan pelajar kita

Kalungan Tahniah Untuk Ust Yusri Yusof

Pihak Panitia Pendidikan Islam, SMK Bukit Garam mengucapkan tahniah kepada Ust Yusri Yusof kerana telah dinaikkan pangkat menjadi Guru Cemerlang DG 44. Ust Yusri merupakan guru Pendidikan Islam Senior Sekolah Menengah Sains Lahad Datu, seringkali membantu pelajar-pelajar di sekolah sekitar khususnya dalam seminar teknik Menjawab Pendidikan Islam.

Pelajar SMK Bukit Garam telah 3 tahun berturut-turut menjemput Ust Yusri untuk menyampaikan ceramah dan teknik menjawab SPM kepada calon-calon SPM SMK Bukit Garam. Sememangnya Ust Yusri yang juga warden asrama SM Sains Lahad Datu berpengalaman luas di dalam membentangkan teknik menjawab hasil pendedahan beliau di peringkatan Jabatan Pendidikan Negeri dan juga di Sekolah berasrama Penuh peringkat kebangsaan.

Jawatan Guru Cemerlang DG44 tersebut difahamkan berkuatkuasa pada ogos 2009 diharapkan akan dapat merangsangkan lagi semangat Ust Yusri untuk berkhidmat kepada pelajar-pelajarnya dan pelajar sekitar. Komitmen yang baik terhadap rakan-rakan guru yang diberikan selama ini diharapkan dapat diteruskan. Begitu juga komitmen kepada pejabat pelajaran Bahagian dan negeri yang mana Ust Yusri sebelum ini kerap melibatkan diri sebagai hakim Hafazan untuk Majlis Tadarus Al-Quran disamping menjadi tenaga penting Nadwah Kepimpinan Pelajar peringkat SBP.

Selamat Maju Jaya untuk Ust Yusri Yusof. Pengiktirafan Ustaz adalah kebanggaan kami

Kenangan Hari Sukan

Gambaran sekadar kenangan untuk pelajar-pelajar dan guru - guru yang sedang dan telah meninggalkan SMK Bukit Garam. Semoga ingatan terhadap sekolah tertua di daerah Kinabatangan ini bakal mengimbau kenangan pahit manis semasa bermukim di SMK Bukit Garam

Jemput Solat Teraweh Di Surau Al-Ghazali

Biarpun agak kelewatan kita dalam memulakan solat teraweh di surau SMK Bukit Garam tetapi masa dan ruangnya masih tetap ada. Kita menyambut Ramadhan ketika musim cuti sekolah menyebabkan kita terpaksa menunda atau melewatkan solat teraweh di surau kita, surau Al-Ghazali.

Kita telah memulakan solat teraweh di Surau Al-Ghazali bermula pada 31 OGOS. Malah malam ini merupakan malam ketiga guru-guru dan murid-murid berteraweh bersama. Namun demikian, kehadiran guru-guru dan kakitangan ke surau sekolah belum memuaskan kerana ramai tertumpu di masjid berdekatan.

Pada cuti lepas, saya sempat solat teraweh di surau SMK Tangsau, Kota Kinabalu. Ini secara kebetulan saya singgah di rumah kawan yang mengajar di sekolah tersebut. Apa yang menariknya, pengetua SMK Tangsau, Datin Fatimah mewjibkan guru-guru dan kakitangan sekolah solat teraweh bersama di surau sekolah sekiranya tidak terikat dengan komitmen lain. Ianya bertujuan mengukuhkan lagi saliturrrahim antara warga sekolah. Apa lagi, diadakan giliran membawa juadah untuk moreh. Seronok juga saya rasa.

Perkara ini sebenarnya tidaklah asing bagi warga SMK Bukit Garam sekalipun tidak diwajibkan. Sebelum ini, kita telah melakukannya bahkan kita pernah menyembelih 2 ekor kambing untuk jamuan. Cuma, tahun ini, kita lambat mengatur dan bertembung dengan cuti tetapi kita masih ada masa.

Marilah kita berteraweh, bertadarus dan beribadat bersama. Disamping itu juga kita dapat bersedakah dengan menyediakan juadah moreh. kalau tidak dapat untuk guru dan penghuni asrama, cukuplah untuk kita-kita yang mengunjungi Surau Al-Ghazali.

Selamat Mengharungi Excel 2 Bersama Roh Ramadhan

Pelajar-pelajar SMK Bukit Garam mengharungi peperiksaan percubaan atau excel 2 dalam suasama Ramadhan Al-Mubarak.Pelajar Kelas sains telah memulakan peperiksaan dalam minggu ini. Manakala bagi pelajar laras IT dan sastera akan memulakannya pada minggu hadapan. Kesempatan ini adalah kesempatan yang terbaik untuk pelajar mempersiapkan diri bagi menghadapi peperiksaan SPM yang sebenar.

Semangat dan dan kesempatan Ramadhan sepatutnya dapat dimunafaatkan dengan sebaik-baiknya. Semangat Ramadhan ialah semangat umat Islam yang banyak mencipta kejayaan-kejayaan besar pada bulan Ramadhan. Perang badar Al-Kubra umpamanya telah menyaksikan umat Islam telah mencipta kejayaan mengalah musyrikin Mekah yang tidak berpuasa, lengkap dengan senjata, jumlah yang ramai dan segala kelebihan material dan jasadiah berpihak kepada ,usyikirin Mekah. Namun demikian, atas kekuatan iman dan roh Ramadhan, umat Islam menang dalam peperangan tersebut seterusnya melonjakkan Islam dan penganutnya ke puncak jaya. Begitu juga kejayaan Sultan Muhammad Al-Fateh dalam pembukaan Kota Costantinopel yang sebelumnya teguh dalam kekuasaan Kerajaan Byzantine. Banyak lagi sejarah-sejarah Islam yang menjadi bukti roh dan semangat Ramadhan mampu memacu kejayaan kepada umat Islam. Apakah kita hanya pelajar di medan ilmu terlalu susah sangat untuk mencipta kejayaan yang lebih baik dalam peperiksaan?

Kesempatan Ramadhan juga menghidangkan banyak masa untuk kita belajar dengan bersungguh-sungguh. Kalau sebelum ini barangkali kita kesuntukkan masa. Sekarang banyak aktiviti-aktiviti dikurangkan atas dasar keletihan kerana berpuasa. Kesempatan ini sepatutnya digunakan untuk memutallaah pelajaran. Kalau sebelum ini kita bangun seawal jam5 .00 pagi untuk mempersiapkan diri ke sekolah. Kadang-kadang tiada orang yang akan mengejut kita untuk bangun awal. Sekarang kita boleh bangun seawal jam 3.00 pagi untuk bersahur. Selepas sahurm solat hajat dan pulunlah masa tersebut untuk memutalaah pelajaran.

Ramadhan juga, kita dihidangkan dengan makanan manis atau kurma yang boleh membantu memperkembangkan minda kita. Perut kosong, insyaalah nafsu pun terkawal. Tumpuan kepada ibadat akan menjadi lebih, Jiwa akan bersih, hati akan menjadi suci. Mudahlah ilmu singgah di lubuk hati kita.

Jangan habiskan hari-hari Ramadhan ini dengan tidur. Munafaatkanlah kedatangan bulan rahmat, barakah dan dijauhkan kita daripada api neraka dengan bacaan Al-Quran, berzikir, bertadabur Al-Quran, kerja kebajikan, bersadakah dan sebagainya untuk menyucikan hati daripada sifat-sifat mazmummah. Panjatkanlah doa kepada Allah SWT semoga Allah memudahkan segala urusan kita dan mencapai cita-cita kita untuk menjadi hamba Allah yang bertaqwa, hamba Allah yang sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan iman dan menyubang khidmat kepada orang lain.

Selamat menduduki peperiksaaan dan selamat maju jaya murid-muridku

Pecutan Pendidikan Islam

Dalam mempersiapkan pelajar untuk menghadapi SPM, pihak panitia Pendidikan Islam SMK Bukit Garam dengan kerjasama Unit Kaungseling sekolah telah menganjurkan Seminar Menjawab Pendidikan Islam yang bertempat di Dewan Serbaguna SMK Bukit Garam.

Ust Yusri Yusof, guru berpengalaman Sekolah Menengah Sains Lahad Datu diundang untuk menyempurnakan hasrat pihak sekolah.

Seramai 106 orang calon SPM telah mengikuti seminar ini walaupun kehadiran ke sekolah agak suram kerana musim demam.

Interaksi Ust Yusri dengan peserta
sebahagian peserta kusyuk memberi tumpuan
aksi yang beraneka daripada calon
Perawan Kinabatangan: malu dan senyum
perhatian dan catatan respi kejayaan

tak mahu minta puji

Fadhilat Ayat 128-129 Surah At-Taubah :Ayat Hafazan Ting 5

Hafazlah anak-anak didikku Al-Quran. Kita tidak akan rugi. Hafalan ini akan menjaga kita. Kita akan dapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Hafazlah ayat ini. Keluar periksa untung, tak keluar periksa pun untung. Hafazlah ayat ini.


Terjemahannya:

Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari golongan kamu sendiri (iaitu Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam), yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, (dan) ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Kemudian jika mereka berpaling ingkar, maka katakanlah (wahai Muhammad): "Cukuplah bagiku Allah (yang menolong dan memeliharaku), tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, kepada-Nya aku berserah diri, dan Dia lah yang mempunyai 'Arasy yang besar."

Fadhilat Ayat 128-129 Surah at-Taubah

1. Ayat ini boleh memanjangkan usia dengan izin Allah jika dibaca secara berulang-ulang kali.

2. Jika dibaca tujuh kali setiap hari maka ia boleh memudahkan urusan dunia dan akhirat.

3. Jika dibaca pada pagi, ia boleh menjauhkan ancaman untuk hari itu, begitu juga jika dibaca pada waktu petang, boleh menghindarkan ancaman pada waktu malamnya. Insya-Allah.

4. Ayat ini juga boleh menambah keteguhan iman seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kenapa Poligami disalahertikan

Apakah buruk sangat poligami sehingga wanita begitu 'jijik' dan meluat apabila ada golongan lelaki menyebut istilah itu?

Keharusan poligami jelas terkandung dalam al-Quran tetapi segelintir umat Islam sukar menerimanya sehingga menganggap ia 'jerat kehidupan'.

Islam satu-satunya agama di bumi yang membenarkan poligami secara bersistem manakala agama dan fahaman lain tidak, malah masyarakat bukan Islam melihatnya sebagai menindas golongan wanita.

Tetapi, hairanlah apabila membabitkan aktiviti persundalan, menyimpan wanita dan gejala sosial, ia seperti satu restu.

Poligami adalah perkataan Greek (http://en.wikipedia.org/wiki/Polygamy), merujuk kepada perkahwinan seorang lelaki dengan lebih seorang isteri dan dalam Islam, ia dibenarkan sehingga empat isteri dalam suatu masa.

"Maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu bimbang tidak dapat berlaku adil, maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja atau (kahwinilah) hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat supaya kamu tidak melakukan kezaliman." (Al-Quran, surah an-Nisa': Ayat 3)

Pada zaman Jahiliyah, poligami berlaku tanpa batasan dan ketika itu lelaki mempunyai ramai isteri, malah ada yang mempunyai ratusan isteri.

"Apabila Ghailan ats-Tsaqafi memeluk Islam, dia mempunyai 10 isteri. Maka Nabi s.a.w berkata kepadanya: Pilihlah dari isteri-isterimu itu empat orang saja dan ceraikanlah yang selebihnya itu."

Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Syafie, Imam Ahmad, Tarmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Abu Syaibah, Daruqutni dan Baihaqi, seperti diterangkan dalam kitab Halal dan Haram Dalam Islam, karya Dr Yusuf al-Qardawi.

Pihak yang membantah poligami perlu faham, ia hukum agama. Justeru, apabila berbicara atau memberi pendapat, mereka perlu berhati-hati.

Walaupun Islam membenarkan poligami, bukanlah bermakna ia boleh diamalkan sesuka hati, sehingga mengakibatkan kezaliman di pihak wanita.

Al-Qardawi dalam kitab terbabit menjelaskan, syarat yang ditetapkan Islam mengenai poligami ialah berlaku adil terhadap dua isterinya atau lebih dalam makan minum, pakaian, rumah, tempat tidur dan nafkahnya.

"Barangsiapa yang tidak yakin dirinya dapat menunaikan hak-hak itu, haramlah baginya berkahwin lebih dari seorang isteri," katanya.

Menurut seorang ulama Amerika Utara, Syeikh Muhammad Nur Abdullah, poligami dibenarkan Islam dan bukannya untuk disalah guna.

"Ia hanya dibenarkan kepada sesiapa yang mampu melayani semua isterinya dengan adil dan saksama," katanya melalui laman Islamonline.

Nabi Muhammad s.a.w bersabda, maksudnya: "Barangsiapa yang mempunyai dua orang isteri, lalu dia condong kepada yang satu dari yang lain, nanti dia datang di hari kiamat dengan menyeret sebelah lambungannya dalam keadaan senget atau berat sebelah." (Riwayat Ashabussunan, Ibnu Hibban dan Hakim)

Condong sebelah yang diancam dalam hadis itu ialah disebabkan keremehan terhadap hak isteri-isteri, bukannya kerana kecenderungan hati kepada mereka kerana kecenderungan hati tidak dikategorikan dalam keadilan.

Al-Qardawi berkata, di antara lelaki ada yang kuat keinginannya untuk mendapatkan keturunan tetapi dia dikurniakan seorang isteri yang tidak dapat melahirkan anak kerana penyakit atau mandul (tidak dapat melahirkan anak).

Justeru, lebih baik si suami berkahwin lagi kepada seorang wanita yang bakal memberikannya zuriat supaya keturunannya kekal tetapi harus mengekalkan akad isteri pertama dan menjamin haknya.

"Ada pula lelaki yang kuat keinginan gharizahnya, bergejolak nafsu seksnya, akan tetapi dia dikurniai seorang isteri yang lemah nafsunya atau menghidap penyakit atau datang haid untuk tempoh yang panjang.

"Bagaimanapun, suaminya tidak sanggup menanggung nafsu untuk bersama isterinya, apakah tidak wajar dia berkahwin dengan seorang wanita yang halal baginya daripada dia meraba wanita yang jalang dan haram buatnya," katanya.

Menurutnya, ada ketika bilangan wanita lebih ramai daripada lelaki, seperti selepas perang dan dari itu timbul maslahat masyarakat dan wanita sendiri agar mereka lebih baik dimadukan daripada hidup tanpa kasih sayang suami.

Penceramah bebas, Ahmad Shukri Yusof, berkata masyarakat Islam jangan menolak keharusan poligami menggunakan emosi kerana ia soal hukum.

"Soal hukum tidak perlu dibincangkan dan dipolemikkan apatah lagi membabitkan emosi.

"Kita harus membincangkan bagaimana untuk berlaku adil, bukannya hanya pandai mengatakan poligami itu tidak adil," katanya.

Bagaimanapun, beliau berpendapat tidak perlu menubuhkan kelab untuk menggalakkan poligami.

Amalan poligami adalah ubat bagi menangani masalah umat manusia. Oleh kerana kebaikan itu, Islam memutuskan ia suci.

"Dan siapa lagi yang hukumnya lebih baik daripada hukum Allah, bagi kaum yang menyakini." (Al-Quran, surah al-Maidah:50)

Tetapi peraturan suci lagi baik inilah yang ditolak oleh Barat dan konconya, sehingga ia kelihatan janggal untuk bertapak di dalam masyarakat Islam sendiri, manakala norma yang bukan-bukan mendapat tempat pula.

Poligami dilarang di sisi undang-undang di sesetengah negara Muslim yang tidak mengamalkan undang-undang Islam dalam peraturan perkahwinan, seperti Azerbaijan, Bosnia, Tunisia dan Turki (http://en.wikipedia.org/wiki/Polygamy).

Menurut sumber itu, dalam dunia moden Islam, amalan poligami lazimnya diamalkan di negara yang mengamalkan ajaran Islam sejati seperti Arab Saudi, Timur dan Barat Afrika seperti di Sudan yang diberikan galakan oleh presiden kerana tingginya populasi wanita.

"Di antara 22 negara ahli Liga Arab, Tunisia melarang poligami. Bagaimanapun, ia tidak dipersetujui kebanyakan negara Arab yang menerima pengaruh barat dan sekular seperti Syria, Mesir, Morocco dan Lubnan."

Menurut Ahli Majlis Fiqah Amerika Utara, Sheikh Muhamad al-Hanooti, realitinya susah untuk mendapati seorang daripada 10,000 Muslim yang berkahwin lebih daripada seorang isteri.

"Dalam masyarakat bukan Islam, lebih daripada 65 peratus lelaki yang berkahwin mempunyai hubungan dengan lebih dua, tiga dan empat wanita, bahkan 45 peratus wanitanya mengadakan hubungan di luar perkahwinan.

"Mereka menerima perzinaan, tetapi tidak menerima alternatif untuk mengangkat martabat manusia melalui poligami."

Di Malaysia, menurut portal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, dalam undang-undang keluarga Islam, poligami dibenarkan dengan syarat suami hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada Mahkamah Syariah terlebih dahulu.

Amali Aqiqah

Amali Aqiqah

Bawa Air Ke Sekolah Patut Di Budayakan

Budaya membawa air minuman ke sekolah menjadi perkara agak ganjil dan janggal bagi pelajar terutama pelajar sekolah Menengah. Mereka sanggup membeli di kantin samaada air tin atau air pewarna itu dengan kos RM0.30 hingga RM1.50 satu. Kebanyakkan pelajar tidak cukup dengan satu bungkus atau setin air terutama ketika hari panas. Apalagi sekiranya mereka terpaksa mengikuti kelas tambahan ataupun aktiviti ko-kurikulum.

Apabila ditanya kepada pelajar kenapa mereka tidak membawa air sendiri dari rumah, kebanyakkan pelajar memberi alasan malu dan menyusahkan. Sebagai seorang pelajar yang rutin hariannya penuh masa masa rehat sekolah yang terbatas sepatutnya alasan ini tidak sepatutnya timbul. Apa yang lebih malangnya, pelajar luar bandar yang rata- rata dari keluarga miskin, yang belanja sekolahnya hanya RM1.00 hingga RM2.00, bahkan kadang-kadang tidak mampu membawa wang saku ke sekolah sanggup kering tekuk daripada membawa air ke sekolah. Pelajar lelaki menganggap budaya ini adalah cerewet, namun berlainan sikap pelajar perempuan yang bersedia membawa air ke sekolah. Kepada para pelajar cuba baca artikel di bawah ini:-

(Minum Air Putih yang Banyak)

Email Oleh : Saiful Khoiri

KEKENTALAN DARAH DALAM TUBUH, MENGAPA TERJADI???

Ada satu pertanyaan yang masuk ke mailbox saya, yaitu "Mengapa harus minum air putih banyak-banyak. .?"
Well, sebenarnya jawabannya cukup "mengerikan" tetapi karena sebuah pertanyaan jujur harus dijawab dengan jujur, maka topik tersebut bisa
dijelaskan sbb:

Kira-kira 80% tubuh manusia terdiri dari air.

Malah ada beberapa bagian tubuh kita yang memiliki kadar air di atas 80%.Dua organ paling penting dengan kadar air di atas 80% adalah :
Otak dan Darah. !!

Otak memiliki komponen air sebanyak 90%,
Sementara darah memiliki Komponen air 95%.

Jatah minum manusia normal sedikitnya adalah 2 liter sehari atau 8 gelas sehari.

Jumlah di atas harus ditambah bila anda seorang perokok.

Air sebanyak itu diperlukan untuk mengganti cairan yang keluar dari tubuh kita lewat air seni, keringat, pernapasan, dan sekresi.
Apa yang terjadi bila kita mengkonsumsi kurang dari 2 liter sehari...?

Tentu tubuh akan menyeimbangkan diri. Caranya...?
Dengan jalan "menyedot" air dari komponen tubuh sendiri.Dari otak...?

Belum sampai segitunya (wihh...bayangkan otak kering gimana jadinya...),
melainkan dari sumber terdekat : Darah. !!

Darah yang disedot airnya akan menjadi kental..
Akibat pengentalan darah ini, maka perjalanannya akan kurang lancar ketimbang yang encer.

Saat melewati ginjal (tempat menyaring racun dari darah)
Ginjal akan bekerja extra keras menyaring darah.
Dan karena saringan dalam ginjal halus, tidak jarang darah yang kental bisa menyebabkan perobekan pada glomerulus ginjal.

Akibatnya, air seni anda berwarna kemerahan, tanda mulai bocornya saringan ginjal. Bila dibiarkan terus menerus, anda mungkin suatu saat harus menghabiskan 400.000 rupiah seminggu untuk cuci darah

Eh, tadi saya sudah bicara tentang otak ' kan ...?

Nah saat darah kental meng alir lewat otak, perjalanannya agak terhambat..

Otak tidak lagi "encer", dan karena sel-sel otak adalah yang paling boros mengkonsumsi makanan dan oksigen,

Lambatnya aliran darah ini bisa menyebabkan sel-sel otak cepat mati atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya..(ya wajarlah namanya juga kurang makan...)

Bila ini ditambah dengan penyakit jantung (yang juga kerjanya tambah berat

Bila darah mengental... ),maka serangan stroke bisa lebih lekas datang

Sekarang tinggal anda pilih: melakukan "investasi" dengan minum sedikitnya 8 gelas sehari- atau- "membayar bunga" lewat sakit ginjal atau stroke.

Seminar Teknik Menjawab PMR

Alhamdulillah, pagi tadi dalam kekalutan mengurus projek dan menyiapkan teks khutbah jumaat, sempat juga mengeditkan powerpoint bagi memberikan seminar Menjawab Pendidikan Islam PMR.

Tiba di SMK Bukit Garam untuk melapor diri dan siapkan RPH, saya terus berkejar ke SMK Lamag untuk menyampaikan Seminar Menjawab Pendidikan Islam. Suasana agak sedikit kelam kabut kerana pertama kali menggunakan laptop isteri. Laptop sendiri sudah agak tua. Bimbang juga dia beri masalah dalam program begini. Lagipun saiznya agak besar. Masalah teknikal laptop ini tertutup sedikit bila masalah LCD dan Skrin tuan rumah juga bermasalah. Alhamdulillah semuanya tergendala sebentar sahaja.

Syukur program berjalan dengan baik. Sambutan dari peserta seminar juga agak baik walaupun penceramah tidak sehebat mana.

Selepas berjamu selera di kantin sekolah, terpaksalah berkejar balik ke sekolah dan ke rumah untuk persiapan khutbah jumaat. Syukurlah dairi hari ini ditutup dengan menghadiri usrah.

Latihan Tingkatan 5 : Penyebaran Islam Zaman Abbasiyyah

Latihan untuk mengisi Cuti Sekolah

1. Kerajaan Abbasiyyah digelar sebagai " Zaman Keemasan tamadun Islam Kerana...?
2. Nama kerajaan Abbasiyyah diambil sempena...?
3. Pusat pentadbiran Abbasiyyah terletak di.....?
4. Tempoh pemerintahan Abbasiyyah bermula pada tahun 132 H sehingga_____ iaitu selama______?
5. Stuktur Organisasi Kerajaan Abbasiyyah ialah....?
6. Sistem kerajaan Abbasiyyah di adaptasi dari....?
7. Sistem khalifah berdasarkan.....?
8. Khalifah Abbasiyyah yang pertama ialah__________ yang bererti_________?
9. Abu Jaafar Al-Mansur ialah______?
10. Harun Ar-Rasyid terkenal kerana :-
11. Faktor dalaman dan luaran yang mendorong penyebaran Islam zaman Abbasiyyah ialah____?
12. kesan positif penyebaran Islam terhadap ilmu pengetahuan ialah___?
13. Kesan positif penyebaran Islam terhadap aidah ialah________?
14. Semangat jihad Umat Islam pada zaman kerajaan Abbasiyyah dapat dilihat melalui usaha__?

Tingkatan 5 : Ibadat: Iddah

Jenis-jenis dan tempuh bagi idah.

Idah disebabkan perceraian hidup

Idah disebabkan kematian suami

Status isteri

Idah

Status isteri

Idah

-hamil

Hingga melahirkan anak

Hamil

Hingga melahirkan anak

-tidak hamil

Tiga kali suci

Tidak hamil

Empat bulan 10 hari

-putus haid

Tiga bulan

Putus haid

Empat bulan 10 hari

-belum disetubuhi

Tiada idah

Belum disetubuhi

Empat bulan 10 hari


Hikmat disyariatkan idah.

a-memastikan isteri tidak hamil dengan bekas suaminya untuk mengelak daripada

berlaku percampuran keturunan apabila isteri berkahwin dengan lelaki lain.

b-memberi peluang kepada suami dan isteri untuk berfikir dan menyedari kesilapan

masing-masing.

c-merupakan waktu berkabung untuk isteri yang kematian suami sebagai tanda berduka cita.

d-memberi peluang kepada isteri beristirehat sebelum berkahwin lain.

e-memberi penghormatan pada suami yang meninggal dan menjaga perasaan keluarganya terutama isteri.Hak dan status isteri semasa dan selepas iddah

Hak semasa iddah

Hak selepas iddah

1.Perempuan dalam iddah raj’ie

(*isteri berhak mendapat nafkah

zahir,pakaian,tempat tinggal dan harta

pewarisan)

(*isteri dilarang keluar rumah yang

disediakan oleh suami tanpa izin)

(*suami berhak merujuk walaupun

tanpa persetujuan)

2.Isteri dalam tempuh iddah talak Bai’n

(*tidak berhak mendapat nafkah kecuali

tempat tinggal)

(*tidak berhak mewarisi harta suaminya)

3.isteri kematian suami

(*Berhak mendapat tempat tinggal

selama tempuh iddah)

-tidak lagi mermpunyai hubungan dengan

bekas suaminya.

-bebas menentukan hidupnya sendiri

-berhak/boleh berkahwin dengan lelaki

lain.

-tidak berhak mendapat nafkah daripada

bekas suaminya.


Tujuan larangan yang dikenakan ke atas perempuan yang beriddah.

a-memelihara maruah kaum wanita

b-menunjukkan Islam mengangkat kaum wanita

c-menghindarkan apa berlaku perkara tidak diingini ke atas perempuan.

Medan Pendidik Berkongsi Bahan

Assalammualaikum kepada para sahabat guru dan para pelajar,

Setelah melihat terlalu sedikit blog-blog yang dibina untuk pendidikan Islam Sekolah Menengah, ana rasa terpanggil untuk menyediakan medan ini bagi memudahkan para guru dan para pelajar Islam untuk mendapatkan dan berkongsi bahan p & p dan nota-nota pelajaran. Banyak blog yang ana perhatikan adalah blog panitia sekolah rendah khususnya dalam subjek pendidikan Islam.

Ana menyedari kekangan dan halangan untuk menyediakan bahan dan nota kepada pelajar, apa lagi untuk dikongsi bersama para murabbi. Namun demikian, mungkin kerana lama berkhidmat dan bahan-bahan yang disediakan oleh pelajar dan rakan-rakan guru dapat ana paparkan di medan ini untuk meningkatkan dan memudahkan kerja-kerja para guru dan juga pelajar. Dengan itu, ana mohon izin dan kemaafan daripada mereka yang menyediakan bahan iti untuk kita sebarkan ilmu Allah demi kesenangan dan peningkatan ilmu-ilmu Allah. Ana juga berharap, para pembaca juga dapat menginfa'kan hasil usaha mereka untuk dikongsi bersama.

harapan ana usaha yang murni ini mendapat sokongan dan dokongan yang terbaik daripada para ustaz dan para pelajar. Selamat mengajar dan belajar
 
Powered By Blogger | Reka Cipta iEn © 2008 | Resolution: 1024x768px | Best View: Firefox | Top