PERKARA-PERKARA YANG MEMBATALKAN IMAN

TUGASAN PELAJAR

BIDANG      : AQIDAH

ARAHAN : Sediakan nota dengan menggunakan peta I Think

1. Pengertian 
1.1 Syirik
1.2 Syirik jali
1.3 Syirik khafi
1.4 kufur
1.5 Murtad
1.6 Munafik
1.7 Khurafat
1.8 Sihir

2. Kepentingan Iman dalam Kehidupan

3. Senarai perkara-perkara yang membatalkan iman

4. Jenis-jenis syirik dan contohnya

5. Bahagian kufur dan contohnya

6. Cara menangani orang murtad dan sihir

7. Cara mengatasi khurafat dan sihir

8. Contoh - contoh perbuatan khurafat yang berlaku di tempat andaLATIHAN

1. Terangkan sebab- sebab berlakunya syirik

2. Bezakan antara syirik dan kufur

3. Jelaskan punca berlakunya murtad dalam masyarakat kita

4. Apakah kesan murtad pada diri dan masyarakat

5. Jelaskan hikmah hukuman bunuh kepada orang yang murtad

6. Jelaskan akibat perbuatan sihir kepada individu dan masyarakat

7. Senaraikan kesan nifak kepada individu dan masyarakat

8. Segelintir masyarakat hari ini masih mengamalkan amalan nenek moyang mereka yang bercanggah dengan syariat Islam iaitu amalan khurafat seperti amalan mandi bunga untuk buang perkara malang dalam diri seseorang .

Apakah hujjah anda ?

9. Kadir mengatakan hukum Islam tidak sesuai pada zaman ini kerana dunia moden menuntut tolerasi yang tinggi, bukannya hukuman yang berat khususnya hukuman rejam bagi penzina dan hukuman potong tangan bagi pencuri . Apa pandangan anda?

KAEDAH MENJAWAB SOALAN KBAT

Soalan KBAT memerlukan  pelajar berfikirar asar tinggi dengan mengolah ayat ayat sehingga terbentuk satu keterangan yang lengkap. Penggunaan kata sambung memainkan peranan yang penting bagi mencapai kehendak soalan.Dibawah ini,saya senaraikan kata sambung yang boleh digunakan:-

1. agar
2. supaya
3. kerana 
4.agar
5. serta
6. sekiranya
7. semoga
8. hingga
9. sementara
10. setelah
11. ketika
12. dengan

Jawapan KBAT hendaklah dijawab dalam bentuk perenggan. Satu perenggan sudah memadai untuk menjawab persoalan tersebut.

4 perkara yang mesti ada ialah

1/ isi
- penggunaan perkataan selain itu, dan, serta boleh menyebabkan pertambahan isi

2/ huraian isi
- wacana- contoh dalam ayat lengkap. Penggunaan perkataan tertentu seperti Oleh itu, hal demikian

3/ huraian lengkap
sebab/ akibat/ contoh / dalil/ kesan

4/ kesimpulan (cadangan)
-  Ulang balik isi + agar, kerana, supaya......

Contoh soalan:

Stephenie  selalu mendengar Nurul Hikmah membaca al-Quran. Stephenie memberitahu Nurul Hikmah bahawa dia merasa tenang dan seronok apabila mendengar Nurul Hikmah membaca al-Quran. 

Sebagai seorang sahabat, apakah yang patut Nurul Hikmah lakukan dalam situasi ini

CONTOH JAWAPAN

1.  ISI

Sebagai seorang sahabat, Nurul Hikmah akan menerangkan maksud ayat suci al-Quran yang dibaca dengan baik

2. HURAIAN ISI

Supaya Stephenie  dapat memahami bait-bait ayat lalu tertarik untuk mendalami Islam

3/ HURAIAN LENGKAP

Dengan cara ini, Stephinie akan lebih terbuka dan selesa untuk mempelajari Islam bersama sama Nurul Hikmah.

4. KESIMPULAN

Konklusinya, kita sebagai umat Islam hendaklah sentiasa bergaul dengan baik antara bukan Islam supaya Islam dapat disebarkan dengan baik.


IMAN MUTIARA HIDUP


TINGKATAN : 5
BIDANG        : Ulum Syariah, bahagian AQIDAH
TAJUK            : IMAN MUTIARA HIDUP

TUGASAN:
Pelajar dikehendaki menyediakan nota menggunakan Peta I Think berdasarkan soalan-soalan berikut :-

1. Berikan Pengertian
1.1 Iman
1.2 Kemanisan iman

2. Sebab-sebab iman bertambah dan berkurang

3. Ciri -ciri orang yang bertambah iman

4. Martabat iman

5. Ciri-ciri orang yang merasai kemanisan iman (hulwatul iman)

6. Kesan iman kepada individu dan masyarakat

7. Senarai ibadah-ibadah sunat untuk meningkatkan iman

8. Abu Ubaidah Al Jarrah yang sanggup bertarung dengan bapanya yang musyrik dalam perang Badar merupakan orang yang mendapat kemanisan iman. Pada pendapat anda, bagaimanakah Abu Ubaidah Al Jarrah dapat mencapai martabat tersebut ( Soalan KBAT)

9. Menghafaz doa mengekalkan imanKenangan Pecutan Akhir SPM

Sekalipun SPM sudah berlalu
Anak anak pelajar berhamburan
Menunggu keputusan peperiksaan
Disamping menjalani kehidupan seharian
Samaada bersama keluarga melunaskan tuntutan
Samaada dijalanan mencari pekerjaan
Kenangan tahun lalu tetap diingatan
Semoga kalian berjaya dengan cemerlangan
Demi melakar kehidupan yang ceramah di masa depan


Malam peperiksaan

Semoga jadi kenangan indah dalam hidupmu

Pecutan akhir

Motivasi akhir di sekolah

Berabisssss

Layanan Baik Kepada Non Muslim

Latihan Pengukuhan Pelajar  Ayat 6 Surah At Taubah


1. Jelaskan sebab diperintahkan untuk memberi perlindungan kepada Non muslim?

2. Nyatakan bentuk perlindungan yang patut diberikan

3. Jelaskan impak positif perlindungan yang diberikan

4. Apakah tujuan Islam memberikan perlindungan kepada non muslim?

5. Cadangkan cara memberi perlindungan kepada non muslim yang berminat dengan Islam.

6. Berikan pengertian dakwah

7. Terangkan dua cara berdakwah yang disebut di dalam ayat di atas.

8.terangkan persediaan umat Islam untuk menghadapi musuhnya.

9. Terangkan pengajaran ayat di atas

SELAMAT MENYAIPKAN TUGASAN

Latihan Surat At Taubah ayat 1 hingga 40

Latihan Surah At Taubah, sesi kelas Pertama
Bidang Tilawah


1. Senaraikan nama nama lain bagi surah At Taubah

2. Terangkan pengertian dan hukum membacanya  pada awal surah
     2.1 Basmallah
     2.2 Istiaizzah

3. Kenapakah tidak disunatkan membaca basmallah pada awal surah at taubah?

4. Berikan pengertian qalqalah dan senaraikan huruf hurufnya

5. Terangkan jenis-jenis qalqalah berserta contoh-contohnya

6. Berdasarkan ayat 5, surah at Taubah, tulis semula kalimah-kalimah yang mengandungi hukum qalqalah

 
Powered By Blogger | Reka Cipta iEn © 2008 | Resolution: 1024x768px | Best View: Firefox | Top