Latihan Tingkatan 5 : Penyebaran Islam Zaman Abbasiyyah

Latihan untuk mengisi Cuti Sekolah

1. Kerajaan Abbasiyyah digelar sebagai " Zaman Keemasan tamadun Islam Kerana...?
2. Nama kerajaan Abbasiyyah diambil sempena...?
3. Pusat pentadbiran Abbasiyyah terletak di.....?
4. Tempoh pemerintahan Abbasiyyah bermula pada tahun 132 H sehingga_____ iaitu selama______?
5. Stuktur Organisasi Kerajaan Abbasiyyah ialah....?
6. Sistem kerajaan Abbasiyyah di adaptasi dari....?
7. Sistem khalifah berdasarkan.....?
8. Khalifah Abbasiyyah yang pertama ialah__________ yang bererti_________?
9. Abu Jaafar Al-Mansur ialah______?
10. Harun Ar-Rasyid terkenal kerana :-
11. Faktor dalaman dan luaran yang mendorong penyebaran Islam zaman Abbasiyyah ialah____?
12. kesan positif penyebaran Islam terhadap ilmu pengetahuan ialah___?
13. Kesan positif penyebaran Islam terhadap aidah ialah________?
14. Semangat jihad Umat Islam pada zaman kerajaan Abbasiyyah dapat dilihat melalui usaha__?

0 comments:

Post a Comment

 
Powered By Blogger | Reka Cipta iEn © 2008 | Resolution: 1024x768px | Best View: Firefox | Top