Seminar 1 Ummah

Kertas Kerja Seminar

Kakitangan Hospital Zon Timur

(Sandakan, Beluran, Kinabatangan,Telupid, Lahad Datu,Kunak, Semporna)

Tajuk : I Malaysia 1 Ummah

Muqadimmah

Perpaduan dilihat sebagai satu elemen yang paling penting dalam mengekalkan kestabilan dan keharmonian Negara yang sedia ada. Lantaran itu konsep satu perlu dihayati oleh semua pihak dengan mengenepi anasir-anasir yang boleh memecahbelah masyarakat dan bersama-sama mendokong nilai-nilai sejagat.

1 Malaysia 1 ummah menjadi tema Mauliddur Rasul pada tahun ini , dengan harapan memperkukuhkan perpaduan kaum, agama dan apa jua perbezaan. Persoalan Ummah pula dipertegaskan oleh Doktor Abdur Raziq As-Sanhuri bahawa kalimah ummah atau jamaah yang perlu difahami bukan sahaja merangkumi muslimin sahaja, tetapi juga merangkumi semua kaum, agama dan puak yang boleh hidup aman di bawah panji Islam.

Seorang ahli sains social Perancis yang mengatakan maksud ummah perlu merujuk kepada ummah yang diciptakan oleh baginda SAW iaitu muslimin dan kuffar zimmi yang boleh hidup berkerjasama di bawah satu lembayung kepimpinan Rasulullah.

Konsep Perpaduan Dalam Islam

Surah Aali Imran:103. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

Perpaduan hendaklah diasaskan kepada beberapa perkara berdasarkan ayat di atas

i. Perpaduan itu mesti berteraskan Al-Quran dan hadis dengan meletakkan hokum dan syariat Allah dihadapan dalam membentukrupa perpaduan yang sebenar. Haram hukumnya bersatu dalam dosa dan permusuhan.

ii. Syariat Islam yang lengkap mesti digunapakai secara keseluruhan dengan menjadikan Islam sebagai satu cara hidup.

iii. Mufaraqah daripada kerangka atau lilitan syariat Islam adalah dilarang oleh Allah kerana manusia diikat dengan dosa dan pahala

iv. Perpaduan akan lebih lunak bilamana kita mengenepikan dendam dan permusuhan silam.

v. Manusia itu saling bertanggungjawab di antara mereka

vi. Persaudaraan menyelamatkan manusia daripada jurang api neraka. Sikap tegur menegur adalah asas kepada terdirinya agama dalam kehidupan bermasyarakat

Perpaduan juga dapat dilihat daripada dua jurusan atau dimensi iaitu:

Pertama: Perpaduan luaran yang terjelas sebagai kerukunan muafakat bergotong-royong, memperteguh suasana sosio-politik negara demi kepentingan bersama.

Kedua: Perpaduan yang jauh lebih asasi iaitu kesatuan dalaman yang terzahir sebagai pautan kejiwaan dan kerohanian.

Manusia Yang Terbaik

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dan seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”(QS Al Hujuraat (49): 13

Manusia yang terbaik ialah mereka yang bertaqwa kepada Allah. Apa itu Taqwa?

Kata taqwa mengandungi makna menolak sesuatu dari sesuatu dengan selainnya sedangkan kata (اَلْوِقَايَةُ) mengandung makna menjaga sesuatu. (اِتَّقِِ اللَّه) maknanya jadikanlah antara kamu dengan-Nya sesuatu bagaikan penjaga. (Maqayiisil Lughah [6/131])

Taqwa juga ditakrif sebagai rasa takut kepada Allah secara terus-menerus dan kehati-hatian agar tidak melanggar aturan-Nya secara terus-menerus..

‘Umar bertanya kepada Ubay bin Ka’ab tentang taqwa, lalu Ubay berkata

“Bukankah engkau pernah melintasi jalan yang berduri?”, “Betul” kata Umar. Ubay bertanya bertanya kembali, “Apa yang engkau lakukan ketika melintasinya?” Umar menjawab, “Berhati-hati.” “Itulah taqwa,” jawab Ubay.

Ibnul Mu’taz mengambil makna tersebut seraya berkata,

خلِّ الذُّنوبَ صَغِيرَها…. وكَبِيرَها فَهْوَ التُّقَى

واصْنَعْ كماشٍ فَوْقَ أَرْضِالشَّوْكِ يَحْذَرُ ما يَرَى

لا تَحْقِرَنَّ صغيرةً….إنَّ الجِبَالَ مِنَ الحَصَى

“Tinggalkanlah dosa-dosa, kecil maupun besar, itulah makna sebuah ketaqwaan. Melangkahlah dengan berhati-hati bagaikan orang yang berjalan di atas tanah yang berduri. Janganlah kamu meremehkan dosa-dosa kecil, kerana gunung pula terbentuk dari gumpalan batu kerikil.” (Lihat Jami’ul ‘Ulum wal Hikam)

Keluarga Tapak Bina 1 Ummah

Pembinaan ummah bermula daripada individu, membesar apabila terbentuk keluarga yang menjadi anggota masyarakat sesebuah Negara. Tapak asas 1 ummah boleh diperkasakan sekiranya keluarga dapat menghasilkan individu yang berkualiti (Quratul akyunn).

Islam telah menyusun satu system kekeluargaan yang komprehensif bagi memastikan hambanya merasai kenikmatan hidup. Ianya akan dapat dilaksanakan melalui beberapa hubungan :-

a. Hubungan Suami Isteri

i. Menyelesaikan isu-isu hubungan di awal perkahwinan

ii. Mengenali keluarga pasangan

iii. Batas-batas pergaulan dalam keluarga

iv. Kelahiran anak

v. Hubungan kelamin suami isteri dan adabnya

b. Hubungan dengan ibubapa

i. Tanggungjawab anak terhadap ibubapa

ii. Bakti anak kepada ibubapa semasa hidup dan

iii. Bakti anak kepada ibubapa selepas mati

c. Hubungan dengan mertua

i. Hubungan ini penting bagi mendapat bimbingan, sokongan, mengeratkan saliturrahim dan menghargai pengorbanan mereka

ii. Menerima, melayani mertua sebagai ibubapa

iii. Selalu berbaik sangka dengan mertua dan menerima sebarang kekurangan

iv. Selalu menziarahi mereka dan memberikan kasih saying

v. Menggunakan komunikasi yang berkesan

d. Hubungan dengan jiran

i. Jiran sebagai pengganti saudara mara

ii. Tempat untuk mendapat sebarang bantuan terutama diwaktu kecemasan

iii. Sumber untuk mendapat bimbingan dan nasihat

iv. Hubungan baik ini boleh diwujudkan dengan menghormati, berbaik sangka dan sikap tolong menolong

v. Menunaikan hak kepada jiran dengan menziarahi, memenuhi jemputan mereka serta mengiringi jenazah sekiranya berlaku kematian.

Kaedah membentuk Khairun Ummah Dalam Konteks Kakitangan Perubatan

a. Menghargai Perubatan Pekerjaan Mulia

Kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada profesion perubatan harus dimanfaatkan sebaik cara agar dakwah Islam dapat disampaikan kepada pesakit, walaupun kepada golongan bukan Islam.

Para doktor dan paramedik adalah barisan hadapan profesion perubatan yang berusaha meringankan kerusingan dan kesakitan pesakit dan sudah tentu kerja yang mulia ini mendapat perhatian, kepercayaan dan penghormatan oleh masyarakat. Adalah menjadi sesuatu yang merugikan jika seorang perawat Islam itu menghabiskan berjam-jam berkerja di hospital tetapi hanya sekadar merawat keadaan fizikal pesakit tanpa merawat jiwa-jiwa mereka yang mungkin terpinggir daripada ajaran Islam mahupun mereka yang tidak pernah mendengar mengenai Islam sebagai ad-deen.

b. Melayan Pesakit dengan Ikhlas dan penuh sabar

Pesakit yang datang mendapat rawatan dengan pelbagai ragam pastinya menguji kesabaran perawat. Kesabaran dan keikhlasan perawat menjadi ubat yang paling mujarab bagi pesakit, sekalipun dengan sebuah senyuman ikhlas.

c. Menjaga aurat dan maruah pesakit

Maruah termasuk dalam salah satu dhururah khamsah (5 perkara yang wajib dipertahankan) patut diberi perhatian oleh para perawat sekalipun di situ ada rukhsah. Rukhsah tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya.

Pesakit perlu diterangkan dan diingatkan tentang batas-batas aurat, maruah pesakit lain dan tidak menceritakan keaiban pesakit lain semasa mereka sama-sama dirawat.

d. Banyak berdoa dan bertawakal kepada Allah setelah berusaha

Kita hanya sebagai hamba yang bertugas mengurus kesihatan manusia. Allahlah yang menyembuh segala penyakit yang dideritai oleh hambanya. Perawat dan pesakit mestilah sama-sama berdoa dan bertawakal kepada Allah melalui usaha yang bersungguh-sungguh.

Penutup

Konsep 1 ummah hanya akan terlaksana sekiranya semua pihak menjalankan amanah dengan telus, dedikasi,berlapang dada, menghapuskan prejudis dan segala anasir rakus yang membentengi konsep 1 ummah untuk menyerap dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Iman dan taqwa mestilah dicernakan dalam kehidupan manusia disemua peringkat, dengan mencontohi fatonah Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah sehingga ummah di zamannya berjaya menggegar dunia.

Oleh : Ust Mohd Zaidi Mustafa

SMK Bukit Garam, Kinabatangan

0 comments:

Post a Comment

 
Powered By Blogger | Reka Cipta iEn © 2008 | Resolution: 1024x768px | Best View: Firefox | Top