BIDANG TUGAS UTAMA DAN TANGGUNGJAWAB GURU CEMERLANG PPPS DG44 DAN DG 48

Setiap GC hendaklah melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka sebagai GC berdasarkan garis panduan bidang tugas utama dan tanggungjawab GC yang disediakan oleh KPM adalah seperti berikut :-

DG 44 DAN 48(KUP)

BIDANG TUGAS
1. Membuat perancangan pengajaran dan melaksanakan pengajaran mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia


PERINGKAT  - Sekolah\ Institusi Pendidikan
KUANTITI     -  20-25 waktu seminggu
% MASA         -  75%

2, Memimpin dan membantu tugas kurikulum  dan kokurikulum berkaitan dengan matapelajaran kepakaran dan bidang pengkhususan.

PERINGKAT  - Sekolah
KUANTITI     - i. Ahli Panitia
                           ii. Penasihat Persatuan Mata Pelajaran
                          
% MASA         -10%

3. Menjadi pakar rujuk, memberi khidmat nasihat dan membimbing guru dan pelajar dalam mata pelajaran kepakaran dan pengkhususan.

PERINGKAT  - Sekurang-kurangnya sekolah\ daerah
KUANTITI     -  Memberi kursus sekurang-kurangnya 2 kali setahun
% MASA         -5%

4. Menjalankan kajian, menghasilkan penulisan ilmiah, meneroka inovasi dan penemuan baru dalam mata pelajaran kepakaran dan bidang pengkhususannya.

PERINGKAT  - Sekurang-kurangnya sekolah\ daerah
KUANTITI     -  1 kajian tindakan atau inovasi pnp setahun
Untuk DG48    -  1 kajian tindakan\ inovasi PNP
                            1 penulisan setahun
% MASA         -5%

5. Melaksanakan tugas-tugas kepakaran yang diarahkan oleh Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri dan Pengarah Bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia.

PERINGKAT  - Sekurang-kurangnya sekolah\ daerah
KUANTITI     - 10 Hari persekolahan dalam setahun
% MASA         -5%

0 comments:

Post a Comment

 
Powered By Blogger | Reka Cipta iEn © 2008 | Resolution: 1024x768px | Best View: Firefox | Top